จากกิจกรรมประมูลการกุศลเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ประมูลได้แบบยกเซ็ท
คือคุณ -•tÕp~ΨëNt@4•- เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 5,600 บาท และได้โอนเงินทั้งหมดไปที่
บัญชีมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อการกุศล บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 099-2-38581-5
ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต
รวมทั้งส่งพัสดุ เรียบร้อยแล้ว
 
ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูล ติดตาม และเผยแพร่การประมูลในครั้งนี้ด้วยครับ
ขอบคุณมากจริงๆ